• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  Thông báo chủ động tưới tiết kiệm, phòng chống hạn hán vụ Chiêm Xuân 2023
  Thời gian đăng: 3/22/2023 5:09:10 PM
  Thông báo chủ động tưới tiết kiệm, phòng chống hạn hán vụ Chiêm Xuân 2023

  UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THỦY NÔNG ĐIỆN BIÊN

   

  Số:  21/TB - CTTN

  V/v chủ động tưới tiết kiệm, Phòng chống hạn hán vụ Chiêm Xuân 2023.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

   

   


  Điện Biên, ngày 02 tháng 02 năm 2023

   

  Kính gửi : Các đơn vị trong công ty.

   

  Căn cứ vào thực trạng thời tiết diễn biến phức tạp nắng hạn kéo dài năm 2023.

  Căn cứ vào mực nước hiện tại của các hồ chứa nước năm 2023.

  Căn cứ vào kế hoạch sản xuất của công ty năm 2023.

  Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên thông báo tới các đơn vị trong Công ty thực hiện tốt những nội dung sau:

  1. Các Cụm, chủ động nắm rõ địa bàn phụ trách để phòng chống hạn hán vụ Chiêm Xuân 2023.

  Thường xuyên kiểm tra khu tưới, kịp thời điều tiết nước cho phù hợp tránh nơi thừa, nơi thiếu.

  Các đơn vị thuộc hệ thống kênh Đại thủy nông Nậm Rốm tưới luân phiên, từ 7h đến 17h đóng tất cả các tiểu câu. Đối với kênh Hữu từ tiểu câu N19 xã Thanh Yên trở lên. Đối với kênh Tả từ tiểu câu T12B trở lên, để điều nước xuống các xã cuối kênh. (Các tiểu câu trên chỉ được mở ban đêm từ 17h đến 7h sáng, khi bãi tưới của các tiểu câu đó thiếu nước). Cán bộ cụm, cán bộ kỹ thuật chỉ đạo, kiểm tra theo dõi công nhân điều nước hai chiều. Sáng từ 7h00 – 11h00. Chiều từ 13h30 – 17h00. Lãnh đạo cụm gửi danh sách công nhân quản lý đoạn kênh, hồ theo sự phân công của cụm lên phòng KH-KT, để công ty theo dõi kiểm tra đột xuất.

  Thực hiện giao nhận nước giữa các đơn vị thường xuyên đúng giờ quy định, thông báo lên phòng KHKT kịp thời.

  Trường hợp cấp thiết chủ động lên kế hoạch tưới chuyển phòng KHKT báo cáo lãnh đạo công ty.

  Công ty giao: Tổ kiểm tra quy trình điều tiết hệ thống Đại thủy nông Nậm Rốm thường xuyên kiểm tra có biên bản kèm theo báo cáo kịp thời lãnh đạo công ty xử lý.

  Trong thời điểm tưới dưỡng đảm bảo nước tưới cho phù hợp không được để sảy ra tình trạng thiếu nước, hạn hán cục bộ. Nếu các xã, phường có ý kiến về công tác điều hành nước tưới về công ty đối với diện tưới của các xã, phường do các cụm phụ trách thì công ty sẽ kiểm tra đột xuất không đúng nội dung thông báo trên sẽ chịu trách nhiệm trước công ty.

  2. Đối với các cụm có hồ đập:

  Kiểm tra hệ thống công trình đầu mối, báo cáo mực nước, hiện trạng công trình về cơ quan. Đóng mở nước theo sự chỉ đạo của phòng KHKT và nhiệm vụ khi lãnh đạo công ty yêu cầu, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, trực điện thoại để vận hành, điều tiết nước tưới tiết kiệm, riêng hồ Na Hươm phải thường xuyên kiểm tra đập dâng Pa Kín để dẫn nước về hồ.

  Yêu cầu tất cả các hồ phải có sổ giao nhận nước với các đơn vị sử dụng nước.

  3. Đối với Cụm có đập dâng trạm bơm:

  Thường xuyên khơi thông dòng chảy các cửa dẫn nước, kênh mương, bể hút trạm bơm đầu mối, nếu có hư hỏng chủ động lên kế hoạch báo cáo lãnh đạo công ty sửa chữa kịp thời. Bảo dưỡng máy móc thiết bị để sẵn sàng phục vụ sản xuất.

  4. Công tác báo cáo:

  Các đơn vị thường xuyên báo cáo tình hình tưới, công trình kịp thời về phòng KHKT công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên.

  Nhận được thông báo này yêu cầu các cụm, khẩn trương triển khai thực hiện với các nội dung thông báo trên. Nếu đơn vị nào thực hiện không đúng nội dung thông báo trên sẽ chịu trách nhiệm trước công ty ./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Ban điều hành công ty;

  - Phòng KHKT;

  - Tổ kiểm tra điều tiết;

  - Lưu VT;

  GIÁM ĐỐC

   

   

  (đã ký)

   

   

   

  Lê Văn Thi

   

   

  Lê Văn Thi
  Các tin bài khác
  Báo cáo tài chính năm 2022
  Thông báo mời thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Nậm Ngam, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông
  Báo cáo tiền lương, thưởng năm 2022
  Báo cáo tình hình săp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2023
  Tờ trình công bố thông tin
  Báo cáo tình hình hoạt động của công ty
  Thông báo đấu giá cho thuê mặt nước hồ chứa nước Huổi Phạ, thành phố ĐBP
  Thông báo mời thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Hồng Khếnh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên
  Thông báo mời thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Bo Hóng, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
  Trang:
  1-10 of 66<  1  2  3  4  5  6  7  >
  LIÊN KẾT WEBSITE