• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
 • Số ký hiệu: 267/BC-TNDB
 • Trích yếu BÁO CÁO TỔNG KẾT TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 5 NĂM 2011 - 2015
  Ngày hiệu lực 10/8/2015
  Loại văn bản Báo Cáo
  Lĩnh vực Dự án - Kế hoạch
  Người ký Nguyễn Văn Thân
  Đơn vị ban hành Cty TNHH QL Thủy nông
  Hiệu lực Không
  Tải về

  BÁO CÁO TỔNG KẾT TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 5 NĂM 2011 - 2015

  Kính gửi: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

              Thực hiện công văn số 1094/SKHĐT - ĐKKD ngày 02/10/2015 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Điện Biên.

              Căn cứ biên bản thẩm tra quyết toán của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt năm 2011- 2014.

              Công ty TNHH Quản lý Thủy nông Điện Biên xin báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2011-2015 với nội dung sau. (Có biểu chi tiết kèm theo)

              I. VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NHÀ NƯỚC GIAO CỦA DNNN

             1. Tình hình tài chính

             a) 100% vốn nhà nước phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi; Công ty hoạt động công ích được UBND tỉnh giao Quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình;12 hồ, đập, kênh mương, 01 trạm bơm, hệ thống đai thủy nông Nậm Rốm từ năm 2011 - 2015 Công ty luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, vốn luôn luôn được bảo toàn.

             b) Công ty là DN công ích không thuộc diện kinh doanh nên không phát sinh công nợ

             c) Tài sản năm 2014 tăng nguyên nhân chính là do công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thủy lợi tỉnh Điện Biên sáp nhập vào công ty cho nên tài sản được tăng thêm 42.162.053.381đ

             CT SC cầu máng Nậm Cọ: 1.079.263.000đ

             CT SC trạm bơm Nậm Thanh: 582.202.000đ

             SC cầu máng Púng khẩu: 758.402.000đ

             2.Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

             a) Về doanh thu trong năm 2014: 11 tỷ

             trong đó Thu TLP: 10,688 tỷ (NS NN cấp bù)

             Thu khai thác tổng hợp: 0,1065 tỷ

             Thu khác: 0,205 t ỷ

             b, Lợi nhuận: 1,075 tỷ Công ty hoạt động công ích không vì mục tiêu lợi nhuận, mà vì lợi ích cộng đồng là chính.

             3. Việc thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao

             Về công tác phục vụ sản xuất nông nghiệp: Lập kế hoạch trữ và điều tiết các hồ chứa đảm bảo đủ nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp không để úng hạn xảy ra. Làm tốt công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai, công tác bảo vệ công trình, công tác chuẩn bị vật tư, vật liệu, công tác phối kết hợp với lực lượng ứng cứu, công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân trong vùng hạ lưu nâng cao ý thức bảo vệ công trình.

             Về công tác tu sửa, nâng cấp bảo vệ công trình: Luôn quản lý tốt các công trình. lập kế hoạch tu sửa định kỳ, thường xuyên đảm bảo cho công trình phục vụ kịp thời. Thường xuyên kiểm tra phối hợp lực lượng công an các cấp, bảo vệ công trình an toàn, ngăn ngừa các vụ vi phạm đến công trình.

             4. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

             Tình hình sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do sự biến đổi khí hậu ngày càng bất thường, nắng hạn, mưa lũ dịch bệnh khó lường, mưa lũ xẩy ra tháng 8- 9 năm 2015 vừa qua đã gây hư hỏng nặng một số công trình thủy lợi tại Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp các địa bàn nói trên.

             II. VỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG Ở CÁC DNNN TRONG QUÁ TRÌNH TÁI CƠ CẤU.

             1. Sắp xếp chuyển giao mô hình tổ chức Đảng.

  Việc sắp xếp chuyển giao mô hình tổ chức Đảng trong các DNNN trong quá trình tái cơ cấu, sáp nhập và được xác định Đảng là hạt nhân chính trị trong Doanh nghiệp do tỉnh quản lý. Để quản lý công tác Đảng, công tác chính trị trong các doanh nghiệp được thuận lợi hơn, hiệu quả thiết thực hơn, trước tình trạng như hiện nay. Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên vừa được sáp nhập đầu năm 2015. Có hai chi bộ sinh hoạt lại trực thuộc 02 huyện Đảng bộ khác nhau; 01 Chi bộ trực thuộc huyện ủy Tuần Giáo; 01 Chi bộ trực thuộc huyện ủy Điện Biên gây khó khăn bất cập trong lĩnh vực lãnh đạo điều hành của Công ty.

            2. Hiệu quả hoạt động

           Như mô hình tổ chức Đảng như hiện nay là không hiệu quả lý do như đã nêu ở phần trên.

          * Đề xuất, kiến nghị: Để công tác Đảng trong các Doanh nghiệp đi vào hoạt động có hiệu quả. Đề nghị ban tổ chức tỉnh ủy sớm ban hành quy chế hoạt động, mô hình tổ chức Đảng trong các DN do tỉnh quản lý sau khi tái cơ cấu, sáp nhập.

          -Thành lập đảng ủy khối các Doanh nghiệp trực thuộc tỉnh ủy, khối này điều hành công tác Đảng tại các Doanh nghiệp.

      Nơi nhận:                                                                                                                                                                    

  - Sở kế hoạch & Đầu tư                                                                                                                                                    

  - Ban Giám đốc

  - KSV                                                                                                                                                                                    

  - KTT                                                                                                                                                                          

  - Lưu VT

  LIÊN KẾT WEBSITE