• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  Kết quả đầu tư hàng năm
  Sự đầu tư có hiệu quả của công tác duy tu, sửa chữa nâng cấp và làm mới các công trình thủy lợi đã giúp công ty đảm bảo diện tích tưới trong hợp đồng. Ngoài ra diện tích ngày càng được tăng thêm năm sau cao hơn năm trước.
  >> Chi tiết
  LIÊN KẾT WEBSITE