• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
 • DANH SÁCH VĂN BẢN: Báo cáo hoạt động hàng năm
 • Số ký hiệu Trích yếu Tải về
  So 56A/TTr-CTTN Tờ trình: V/v công bố thông tin của Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên Tờ trình: V/v công bố thông tin của Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên Tải về
  Số:133/BC-CTTN Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước Tải về
  Số: 131/BC-CTTN Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp Tải về
  120/BC-CTTN BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2015 Tải về
  267/BC-TNDB BÁO CÁO TỔNG KẾT TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 5 NĂM 2011 - 2015 Tải về
  168/BC-CTTN Tình hình hoạt động năm 2014 của doanh nghiệp Tải về
  01/BC-TNDB Bao cao 1 Tải về
  LIÊN KẾT WEBSITE