• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
 • DANH SÁCH VĂN BẢN: Chiến lược phát triển
 • Số ký hiệu Trích yếu Tải về
  171/KH-CTTN Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 đã được hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty thông qua tại quyết định số 162/QĐ-CTTN ngày 28/5/2015 Tải về
  LIÊN KẾT WEBSITE