• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  Thông báo tưới luân phiên
  Thông báo tưới luân phiên
  >> Chi tiết
  Thông báo chủ động tưới tiết kiệm, phòng chống hạn hán vụ Chiêm Xuân 2023
  Thông báo chủ động tưới tiết kiệm, phòng chống hạn hán vụ Chiêm Xuân 2023
  >> Chi tiết
  THÔNG BÁO: Kế hoạch đóng, mở nước Vụ mùa năm 2015
  Căn cứ nội dung buổi làm việc ngày 15/9/2015 gồm: Lãnh đạo UBND huyện Điện Biên, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT, phòng nông nghiệp & PTNT huyện Điện Biên, các đơn vị ban ngành trực thuộc huyện Điện Biên, Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên. Sau khi kiểm tra đồng ruộng, thống nhất kế hoạch đóng mở nước phục vụ tưới, tiêu và các dịch vụ tưới khác năm 2015.
  >> Chi tiết
  Lịch tưới tiêu tháng 6
  >> Chi tiết
  LIÊN KẾT WEBSITE