• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
 • Lịch sử phát triển
 • Thời gian đăng tin: 6/10/2015 9:25:48 PM
 • Để quản lý khai thác và bảo vệ tốt hơn các thành quả của Nhà Nước mà Quân và dân ta đã đạt được. UBND tỉnh Lai Châu (nay là UBND tỉnh Điện Biên) Đã ra Quyết định số 32/QĐ-UB ngày 21/7/1982 QĐ V/V giải thể Ban Quản lý Nông Giang Điện Biên và thành lập Công ty quản lý thủy nông Điện Biên
 • Trong bối cảnh của thập kỷ 50 và đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước Mặc dù trong thời kỳ đó đất nước ta còn nghèo và có nhiều khó khăn trong công cuộc bảo vệ giải phóng và thống nhất đất nước. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà Nước trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội trên mảnh đất Điện Biên lịch sử, Chính Phủ đã có những chủ trương, chính sách xây dựng các hệ thống Công trình thủy lợi trọng điểm như Hồ chứa nước Huổi phạ, Hệ thống Đại thủy nông Nậm Rốm, Hồ chứa nước Pa Khoang nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, đời sống dân sinh và các nghành kinh tế khác.

  Để quản lý khai thác và bảo vệ tốt hơn các thành quả của Nhà Nước mà Quân và dân ta đã đạt được. UBND tỉnh Lai Châu (nay là UBND tỉnh Điện Biên) Đã ra Quyết định số 32/QĐ-UB ngày 21/7/1982 QĐ V/V giải thể Ban Quản lý Nông Giang Điện Biên và thành lập Công ty quản lý thủy nông Điện Biên. Dưới sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của UBND Huyện Điện Biên. Với nhiệm vụ, chức năng là quản lý, khai thác và bảo vệ các hệ thống công trình thủy lợi lớn của huyện nhằm phục vụ tốt cho SXNN, phát triển kinh tế, xã hội và đời sống dân sinh vùng lòng chảo Điện Biên.

  Từ năm 1982 đến năm 1985 công ty hoạt động như đơn vị sự nghiệp kinh tế không có thu, tất cả các khoản chi đều do ngân sách nhà nước cấp do vậy các hoạt động của Công ty gặp không ít khó khăn tổng số CBCNV khi thành lập công ty với biên chế là 35 người theo mô hình Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm công ty Tổ kế hoạch kỹ thuật. Tổ kinh tế tổng hợp và 4 cụm thủy nông (Pa Khoang, Đầu Mối, Thanh Xương, Pha Đin); 01 Tổ Đảng gồm 7 Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ phòng giao thông thủy lợi huyện Điện Biên; 01 Công đoàn cơ sở gồm 35 đoàn viên trực thuộc công đoàn huyện.

  Từ năm 1986 đến năm 1993 Nhà nước có chính sách thu thủy lợi phí theo NĐ 112/HĐBT ngày 25/8/1984 Của Hội đồng Bộ trưởng Công ty chuyển sang chế độ hạch toán kinh tế theo Quyết định 217/HĐBT ngày 14/11/1987 Của Hội đồng bộ trưởng ban hành các chính sách đổi mới kế hoạch hóa và hạch toán kinh doanh XHCN đối với xí nghệp quốc doanh, tổng số CBCNV của Công ty có 83 người.

  Theo Nghị định 388/HĐBT ngày 29/11/1991 và NĐ 156/HĐBT ngày 7/5/1992 của Hội đòng Bộ trưởng về quy chế thành lập và giải thể DNNN. UBND Tỉnh Lai Châu đã thành lập DNNN Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thủy lợi Điện Biên (Theo Quyết định số 36/QĐ-UB ngày 20/4/2003). Theo đó, tổng số CBCNV 102 người có bổ xung thêm đội cá hồ chứa nước Pa Khoang.

  Theo Nghị định số: 56/NĐ-CP ngày 02/10/1996 của Chính Phủ quy định về DNNN hoạt động công ích và căn cứ Quyết định số 56/2003/QĐ - TTg ngày 15/4/2003 của Thủ tương chính phủ phê duyệt phương án chuyển đổi DNNN tỉnh Lai Châu. Do đó Công ty được săp xếp chuyển đổi thành DNNN hoạt động công ích tại Quyết định số 1851/QĐ-UB ngày 3/11/2003 và tên là Công ty Quản lý thủy nông Điện Biên. Tổng số CBCNV 86 người.

  Theo Nghị định 95/2006/NĐ-CP ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên. Ngày 29/12/2008 UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt phương án sắp xếp và chuyển đổi thành công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên tại Quyết định số 2134/QĐ-UBND với tổng số CBCNV là 76 người.

  Đánh giá chung về công tác chuyển đổi sắp xếp tổ chức lại DNNN công ty luôn được UBND tỉnh và các Sở, ban, nghành đã quan tâm chỉ đạo theo quy định và đáp ứng được các yêu cầu của từng giai đoạn. Theo quyết định số 146 ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chuyển lao động từ Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thủy lợi Điện Biên sang công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên và Công ty THHH Xây dựng cấp nước Điện Biên, nâng tổng số cán bộ công nhân viên chức của công ty hiện nay là 120 người.

 • LIÊN KẾT WEBSITE