• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  Thông báo mời thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Hồng Khếnh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên
  >> Chi tiết
  Về việc tổ chức đấu thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Pe Luông xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
  Về việc tổ chức đấu thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Pe Luông xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
  >> Chi tiết
  Thông báo mời thầu thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản
  >> Chi tiết
  Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2022
  Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2022
  >> Chi tiết
  Các biểu mẫu của tờ trình về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022-2023 của doanh nghiệp nhà nước
  Các biểu mẫu của tờ trình về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022-2023 của doanh nghiệp nhà nước
  >> Chi tiết
  Tờ trình về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022-2023 của doanh nghiệp nhà nước
  Tờ trình về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022-2023 của doanh nghiệp nhà nước
  >> Chi tiết
  Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019
  Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019
  >> Chi tiết
  Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019
  Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019
  >> Chi tiết
  Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018
  Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018
  >> Chi tiết
  Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất
  Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất
  >> Chi tiết
  LIÊN KẾT WEBSITE