• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  HỘI NGHỊ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO 2015
  Thời gian đăng: 7/6/2015 2:25:55 PM
  BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC PCLB & GNTT NĂM 2014 PHƯƠNG ÁN PCTT & TKCN NĂM 2015 CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THỦY NÔNG ĐIỆN BIÊN

         

    I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC PCLB & GNTT NĂM 2014.

            1. Đặc điểm tình hình.                  

             Hiện nayCông ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên được UBND tỉnh giao, quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình gồm 12 hồ chứa: Hồ chứa nước Pa Khoang, hồ Huổi Phạ, hồ Pe Luông, hồ Hồng Khếnh, hồ Hồng Sạt, hồ Cô Lôm, hồ Bồ Hóng, hồ Na Hươm, hồ Sái Lương, hồ bản Ban, Hồ Nậm Ngam, Hồ Sông Ún ,Trạm bơm Nậm Thanh và hệ thống Đại Thủy nông Nậm Rốm. Là đơn vị làm dịch vụ công ích phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, rau màu, dân sinh kinh tế, phòng chống lụt bão cho thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng, Bổ sung cung cấp nước cho các nhà máy thủy điện.( Công ty thủy nông Tuần giáo sáp nhập vào Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên từ 01/01/2015 tổng số CBCNVC - LĐ đến lên 120 người)

           2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác PCLB –TKCN năm 2014 Những đặc điểm, thuận lợi, khó khăn.

     - Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban PCLB Tỉnh Điện Biên, huyện Điện Biên, Thành phố Điện Biên Phủ, Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Thủy lợi. Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Ban PCLB Công ty với Ban PCLB các cấp về nhân lực phòng, ứng cứu kịp thời khi có tình huống lụt bão xảy ra. Công tác dự trữ vật tư, trang thiết bị PCLB được thực hiện nghiêm túc.

     - Khó khăn:

  Hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng và tác động nhiều của thời tiết mà diễn biến do biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp khó lường, địa bàn hoạt động của Công ty rộng, phân tán. Tình hình đô thị hóa nhanh dẫn đến nhiều vụ vi phạm đến công tác PCLB của công ty.

    + Đường giao thông vào một số hồ còn rất khó khăn như Hồ Bản Ban, Na Hươm, Sái Lương. Đặc biệt Hồ Na Hươm, Sái Lương, Bản Ban khi có lũ lớn phương tiện cơ giới không vào được.

    + Hồ Bản Ban nhà quản lý chưa có đường quản lý mùa mưa đi lại rất khó khăn.

   3. Tình hình thời tiết, thiên tai tại địa phương.

   Năm 2014 tình hình thời tiết trong khu vực Điện Biên có nhiều diễn biến phức tạp. Tổng lượng mưa trong năm đo được tại khu vực hồ Pa Khoang là; 1.803mm thấp hơn năm 2013 là 155,5 mm, tháng có lượng mưa lớn nhất vào tháng 7 là 663 mm, trận mưa lớn nhất tại khu vực hồ Pa Khoang vào ngày 20 tháng 7 năm 2014 mưa với thời gian ngắn lượng mưa đo được là: 161 mm. Trong mùa mưa lũ một số công trình thủy lợi trên địa bàn bị hư hỏng và bồi lấp làm ảnh hưởng đến công tác quản lý công trình tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

   4. Công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão.

    - Ngay trong tháng 4/2014 Công ty đã tiến hành kiểm tra tất cả các công trình do Công ty quản lý, phát hiện những hư hỏng nhỏ, tu sửa kịp thời.

    - Rà soát, kiểm kê vật tư vật liệu, phương tiện phòng chống lụt bão của các hồ chứa.

    - Lập phương án PCLB cụ thể đối với từng công trình. Đề ra các tình huống  và biện pháp giải quyết tình huống. Lên lịch trực lũ của từng đơn vị trong Công ty.

    - Kiện toàn ban chỉ huy PCLB của Công ty, phân công nhiệm vụ từng thành viên để điều hành, xử lý các tình huống xảy ra.

    - Cung cấp lương thực như mì tôm, gạo cho các đơn vị quản lý hồ chứa.

  5 Công tác phòng chống lụt bão , giảm nhẹ thiên tai.

  - Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 21/3/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phòng chống  thiên tai lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014.

    - Năm 2014 ban chỉ huy phòng chống lụt bão của Công ty được thành lập theo quyết định số 105/QĐ-CTTN ngày 29/5/2014 do đồng chí giám đốc làm trưởng ban. Ban chỉ huy PCLB công ty xây dựng kế hoạch, phương án PCLB cho các hồ chứa, kênh mương, chuẩn bị vật tư dự trữ phòng lũ cho các hồ chứa và tổ chức họp ký kết, thống nhất phương án  phối hợp với lực lượng trên 3000 người gồm: dân quân các xã Nà nhạn, Nà tấu, Mường Phăng, Pá khoang, thanh Nưa, Thanh Luông, thanh Hưng, Thanh Chăn, Thanh Xương, Thanh an, Sam Mứn, noong Hẹt, Núa Ngam, Mường Nhà, Xã thanh Minh, Phường Him lam, trung đoàn CSCĐ Bộ công an, Tiểu đoàn cảnh sát CĐ công an tỉnh, Lữ đoàn 82,  tiểu đoàn bộ binh I Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bộ chỉ huy biên phòng phòng tỉnh, đồn biên phòng Mường Nhà, Công ty viễn thông tỉnh, ban chỉ huy PCLB huyện Điện Biên, thành phố điện Biên Phủ… hội nghị họp phân giao cụ thể cho từng lực lượng, người phụ trách điện thoại liên lạc tại các điểm công trình khi có sự cố xẩy ra cần lực lượng ứng cứu được ngay đây là cách làm hay, Ban phòng chống lụt bão công ty thực hiện có hiệu quả trong nhiều năm qua, trực trong mùa mưa lũ 24/24h  công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố xảy ra tại các điểm hồ, kênh mương Công ty quản lý trên địa bàn huyện Điện Biên và Thành Phố Điện Biên phủ. Do làm tốt công tác phòng là chính những năm qua, năm 2014 các công trình hồ, đập kênh mương được bảo vệ an toàn được các cơ quan chức năng đánh giá cao,đặc biệt thể hiện công tác phối hợp với các lực lượng công an, Biên phòng, dân quân, tự vệ, quân đội. Do làm tốt công tác phối hợp và phòng tránh, năm 2014 đã hạn chế thiệt hại do lũ gây ra. Được Ban chỉ huy PCLB các cấp đánh giá cao. Có được kết quả trên. Công ty đã chủ động kiểm tra trước lũ các công trình, tu sửa các hư hỏng nhỏ, chuẩn bị mua sắm vật tư, vật liệu, dự phòng, tiền vốn cho các hồ đập kênh mương; sửa chữa và trang bị mọi hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt.

  Ngoài ra còn hỗ trợ kinh phí cho các cá nhân phụ trách các cụm và ban PCLB Công ty liên lạc bằng điện thoại di động.

  - Do chủ động xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống cụ thể cho từng công trình hồ đập kênh mương. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định và phương án theo yêu cầu của Ban PCLB Tỉnh, thường xuyên báo cáo thông tin hai chiều.

  - Tổ chức triển khai, phân công tuần tra canh trực lũ thực hiện chế độ báo cáo các cấp báo động theo quy định của Tỉnh cho Ban PCLB Tỉnh, huyện, Thành Phố, các xã kịp thời, lấy phòng là chính, làm tốt công tác kiểm tra và công tác phối kết hợp giữa các lực lượng nên đã hạn chế đáng kể thiệt hại do lũ gây ra .

     Thực hiện phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, vật tư tại chỗ, nhân lực tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

    6. khắc phục hậu quả sau thiên tai

     - Ngay sau khi mưa lũ xẩy ra công ty đã huy động lực lượng nội bộ các đơn vị  khẩn trương nạo vét những điểm kênh mương bị bồi lấp đáp ứng kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2014 như:

     - Xây cơi đập đầu mối

     - Xử lý thấm mang cầu máng: Nậm Rốm, Phai Đin

     - Xử lý thượng lưu cống tiêu Noong Hẹt

     -  Xử lý các điểm sình lầy: đoạn KT1 + 630, tiểu câu N5; N7 kênh hữu

     - Sửa chữa kênh Hồ Hồng Khếnh

     - Nạo vét bùn, đất bồi lấp vào kênh Đại thủy nông 1500m3

     - Sửa chữa cống Hồ Bồ hóng

     - Sửa chữa bậc tràn 13 Hồ Pa khoang

    7 Công tác chi phòng chống lụt bão năm 2014

    + Chi triển khai công tác PCLB                                =   13.010.000đ

    + Trực lũ                                                               =   49.816.000đ

    +  Mua vật tư dự trữ bổ sung phòng lũ                              =   18.400.000đ

    * Bài học kinh nghiệm về phương án PCLB, bảo vệ công trình hồ, đập, kênh mương qua mùa mưa lũ năm 2014 công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên đã triển khai đó là: Thực hiện nghiêm công tác phối hợp các lực lượng đã được ký kết, công tác trực Chỉ huy, thông tin hai chiều về tình hình mưa lũ để các đơn vị biết và có phương án chuẩn bị và phân công cụ thể cho từng đồng chí trong ban chỉ huy, khi có tình huống xẩy ra. Chỉ huy động nhân lực dân quân tại chỗ của địa phương khi cần thiết, sử lý những hư hỏng nhỏ là phù hợp vì lực lượng này ở gần công trình. Những sự cố lớn khẩn cấp cần tập trung lực lượng nhiều, nhanh, khỏe để sử lý ứng cứu được ngay thì phải huy động lực lượng quân đội, công an, bộ đội biên phòng là hiệu quả nhất. ( Năm 2014  do không có sự cố công trình nào xẩy ra nên công ty không phải huy động đến lực lượng ứng cứu bên ngoài). Đây là điều rất phấn khởi mà công ty đã làm được trong năm qua.

     II. PHƯƠNG ÁN PCTT & TKCN NĂM 2015 ( thực hiện theo báo cáo và phương án PCTT & TKCN số 269/ BC-TN ngày 29/12/2014 của Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên)

             - Thực hiện Chỉ thị số 06/CT- UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Điện Biên. Về việc PCTT và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

             - Căn cứ kế hoạch số 155/ KH- UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của UBND huyện Điện Biên, kế hoạch công tác PCTT & tìm kiếm cứu nạn năm 2015.

             - Căn cứ Phương án số 433 /PA - UBND ngày 05/6/2015 của UBND thành phố Điện Biên Phủ. Phương án PCTT & tìm kiếm cứu nạn năm 2015 TP Điện Biên Phủ

             - Căn cứ báo cáo 269/BC-TN ngày 29/12/2014. Tổng kết công tác PCLB năm 2014, phương án PCLB - GNTT năm 2015 của Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên.

             Để triển khai công tác họp thống nhất phương án PCTT-TKCN năm 2015 đạt hiệu quả thiết thực. khi có tình huống sấu xẩy ra có lực lượng ứng cứu được ngay.

              Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên kính mời đ/c................................

  ........................................................Đến dự họp bàn thống nhất và ký kết công tác phối hợp lực lượng PCTT & TKCN công trình thủy lợi Hồ chứa nước Pa khoang.

               Thời gian: 8h00 ngày 06 tháng 7 năm 2015 ( Thứ hai)

               Địa điểm: Nhà khách Bộ chỉ huy quân sự 

  Các tin bài khác
  Báo cáo tài chính năm 2022
  Thông báo mời thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Nậm Ngam, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông
  Báo cáo tiền lương, thưởng năm 2022
  Báo cáo tình hình săp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2023
  Tờ trình công bố thông tin
  Báo cáo tình hình hoạt động của công ty
  Thông báo chủ động tưới tiết kiệm, phòng chống hạn hán vụ Chiêm Xuân 2023
  Thông báo đấu giá cho thuê mặt nước hồ chứa nước Huổi Phạ, thành phố ĐBP
  Thông báo mời thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Hồng Khếnh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên
  Thông báo mời thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Bo Hóng, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
  Trang:
  1-10 of 66<  1  2  3  4  5  6  7  >
  LIÊN KẾT WEBSITE