• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  THÔNG BÁO MỜI THẦU: Xây dựng Kênh mương thủy lợi Huổi Pắng, bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ
  Thời gian đăng: 6/10/2015 10:18:57 PM
  Xây dựng Kênh mương thủy lợi Huổi Pắng, bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ

  I. Thông tin dự án:

  Đơn vị mời thầu:

  Uỷ ban nhân dân xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

  Dự án:

  Kênh mương thủy lợi Huổi Pắng, bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ

  Tên gói thầu:

  Gói thầu xây lắp công trình (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

  Nguồn vốn:

  Nguồn vốn chương trình MTQG XD nông thôn mới GĐ 2014 - 2016

  II. Phát hành:

  Hình thức đấu thầu:

  Mời đấu thầu rộng rãi trong nước

  Giá bán HSMT:

  1.000.000 đồng

  Thời gian phát hành:

  14:00 - 27/11/2014

  Thời gian đóng thầu:

  14:00 - 08/12/2014

  III. Một số yêu cầu của gói thầu:

  Đối tượng tham gia:

  Thời gian thực hiện:

  Quy định hồ sơ dự thầu:

  Bảo lãnh dự thầu:

  Thông tin khác:

  IV. Thông tin liên hệ:

  Đơn vị mời thầu:

  Uỷ ban nhân dân xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Tel: 0948 045 297

  Các tin bài khác
  Để các công trình thuỷ lợi sinh lợi
  Lịch sử phát triển
  Giới thiệu chung về công ty
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  Cơ cấu tổ chức
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  Dự án đang triển khai
  Dự án đã hoàn thành
  Trang:
  21-29 of 29<  1  2  3  >
  LIÊN KẾT WEBSITE