• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  THÔNG BÁO MỜI THẦU: Xây dựng công trình Thủy lợi Lán Yên xã Nà Tấu, huyện Điện Biên
  Thời gian đăng: 6/10/2015 10:08:42 PM
  Xây dựng công trình Thủy lợi Lán Yên xã Nà Tấu, huyện Điện Biên

  I. Thông tin dự án:

  Đơn vị mời thầu:

  Ban QLDA huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

  Dự án:

  Thủy lợi Lán Yên xã Nà Tấu, huyện Điện Biên

  Tên gói thầu:

  Gói thầu xây dựng công trình: Thủy lợi Lán Yên xã Nà Tấu, huyện Điện Biên (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

  Nguồn vốn:

  Bằng nguồn vốn lũ bão tỉnh bổ sung

  II. Phát hành:

  Hình thức đấu thầu:

  Mời đấu thầu rộng rãi trong nước

  Giá bán HSMT:

  2.000.000 đồng

  Thời gian phát hành:

  07:00 - 02/02/2015

  Thời gian đóng thầu:

  08:00 - 12/02/2015

  III. Một số yêu cầu của gói thầu:

  Đối tượng tham gia:

  Thời gian thực hiện:

  Quy định hồ sơ dự thầu:

  Bảo lãnh dự thầu:

  Thông tin khác:

  IV. Thông tin liên hệ:

  Đơn vị mời thầu:

  Ban QLDA huyện Điện Biên - Trung tâm huyện lỵ huyện Điện Biên, Pú Tửu - xã Thanh Xương, huyện Điện Biên. Tel: 02303 820 125; Fax: 02303 927 217

  Các tin bài khác
  Nghành nghề kinh doanh
  Noong Luống “kêu cứu” vì hồ Cô Lôm ô nhiễm nặng
  Noong Luống “kêu cứu” vì hồ Cô Lôm ô nhiễm nặng
  Kênh hữu công trình thủy nông Nậm Rốm đang "chết"
  Điện Biên: Kênh tả Đại thuỷ nông Nậm Rốm đang biến thành “kênh chết”
  Cần bảo vệ kênh hữu đại thủy nông Nậm Rốm trước tình trạng ô nhiễm
  Vì sao các công trình thủy lợi ở Điện Biên hiệu quả khai thác rất thấp?
  Lãng phí một công trình thuỷ lợi
  Điện Biên: Vựa cá hồ Pá Khoang đã cạn kiệt
  Trang:
  11-20 of 29<  1  2  3  >
  LIÊN KẾT WEBSITE