• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  Về việc tổ chức đấu thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Pe Luông xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
  Thời gian đăng: 12/12/2022 4:40:40 PM
  Về việc tổ chức đấu thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Pe Luông xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

  UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

  CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ

  THUỶ NÔNG ĐIỆN BIÊN

   

  Số:  308 /TB-CTTN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   


  Điện Biên, ngày   12  tháng 12  năm 2022

   

  THÔNG BÁO

  Về việc tổ chức đấu thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Pe Luông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên

   

  Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên tổ chức đấu giá thuê mặt nước để nuôi Thủy Sản hồ chứa nước Pe Luông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên như sau:

  1. Đối tượng tham gia đấu giá

  Mọi tổ chức, cá nhân không vi phạm pháp luật hoặc đang trong thời gian cơ quan chức năng xem xét, xử lý. Phải đảm bảo đủ sức khỏe để thực hiện tốt công việc. Người đấu giá phải trực tiếp tham gia đấu giá.

  2. Mặt bằng đấu giá cho thuê

  - Mặt nước hồ để nuôi thủy sản

  - Địa điểm: Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên

  3. Thời gian đăng ký: Kể từ ngày ra thông báo đến 09g00p ngày 19/12/2022

  4. Thời gian tổ chức đấu giá: 09g30p ngày 19/12/2022

  5. Thời gian cho thuê mặt nước: 05 năm.

  6. Địa điểm đấu giá: Tại Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên

  7. Hình thức đấu giá: Trực tiếp, mỗi lần lên giá từ 200.000 (Hai trăm nghìn đồng chẵn./.) trở lên

  Giá khởi điểm các hạng mục đấu giá như sau:

  Thuê mặt nước nuôi thủy sản: 30.622.000đ/năm (Ba mươi triệu, sáu trăm hai mươi hai nghìn đồng/năm)

  8. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết 09g00pngày 19/12/2022

  9. Hồ sơ tham dự đấu giá: Hồ sơ hợp lệ khi có đủ giấy tờ sau:

  - Đơn xin tham dự đấu giá (theo mẫu)

  - 01 bản sao giấy CMND (công chứng)

  10. Hội đồng đấu thầu công nhận trúng đấu giá

  Trong thời gian 2 ngày kể từ khi có thông báo trúng thầu; cá nhân được công nhận trúng thầu phải tiến hành ký hợp đồng và nộp tiền thực hiện hợp đồng năm đầu tiên (bằng tiền mặt). Quá thời gian nêu trên, xem như cá nhân được công nhận trúng đấu giá không thực hiện hợp đồng và sẽ bị hủy kết quả trúng đấu giá.

  11. Ký hợp đồng

  Thời gian ký hợp đồng sau khi có kết quả đấu giá.

  Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham dự đấu thầu thuê mặt nước nuôi thủy sản hồ chứa nước Pe Luông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, nộp hồ sơ tại Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên, điện thoại 0215.3811.668 vào giờ hành chính trong thời gian nêu trên./.

  Nơi nhận:                                                                       KT. GIÁM ĐỐC

  - Niêm yết tại Công ty;                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

  - Trang thông tin, điện tử Công ty;                                                                        

  - Ban Giám đốc (b/c);

  - Lưu VT.

   

   

   

   

                                                                                             Vũ Xuân Viễn

  Vũ Xuân Viễn
  Các tin bài khác
  Báo cáo tài chính năm 2022
  Thông báo mời thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Nậm Ngam, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông
  Báo cáo tiền lương, thưởng năm 2022
  Báo cáo tình hình săp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2023
  Tờ trình công bố thông tin
  Báo cáo tình hình hoạt động của công ty
  Thông báo chủ động tưới tiết kiệm, phòng chống hạn hán vụ Chiêm Xuân 2023
  Thông báo đấu giá cho thuê mặt nước hồ chứa nước Huổi Phạ, thành phố ĐBP
  Thông báo mời thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Hồng Khếnh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên
  Thông báo mời thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Bo Hóng, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
  Trang:
  1-10 of 66<  1  2  3  4  5  6  7  >
  LIÊN KẾT WEBSITE