• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • Vòng bi công nghiệpVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFđại lý vòng bi skf tại hà nộicatalog vòng bi skfVòng bi mắt trâu SKFVòng bi côn SKFBạc đạn côn SKFVòng bi 688Vòng bi 6001Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320Vòng bi SKFvòng bi nskvòng bi ntnvòng bi koyovòng bi timkenvòng bi asahivòng bi nachiVòng bi 608Bạc đạn SKFVòng bi công nghiệpđại lý vòng bi skfVòng bi xe máyVòng bi giá rẻVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biGối đỡ UCPGối đỡ UCFGối đỡ UCFLGối đỡ UCFCGối đỡ 2 nửa SKF Mỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFVam cảo vòng bi bạc đạn đại lý vòng bi skfcatalog vòng bi skfVòng bi côn SKFBạc đạn 688vòng bi 6001 Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320 Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFđại lý vòng bi skf tại hà nội Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFĐại lý bạc đạn SKF Vòng bi trung quốc giá rẻBạc đạn trung quốc giá rẻvòng bi nskVòng bi NTNVòng bi koyoVòng bi TimkenVòng bi FAG Gối đỡ SKFVòng bi tang trống Siêu thị mạngCisco Catalyst 9200Cisco Catalyst 1000Cisco Catalyst 9300Module quang SFP+ 10GCisco business switchSwitch JuniperSwitch Juniper EX2300Switch Juniper EX3400Module quang SFP JuniperFoodie-ToursBảng tra cứu kích thước vòng bi
  Siêu thị mạng Cisco Catalyst 9200 Cisco Catalyst 1000 Cisco Catalyst 9300 Module quang SFP+ 10G Cisco business switch Switch Juniper Switch Juniper EX2300 Switch Juniper EX3400 Module quang SFP Juniper
  GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
 • Cơ cấu tổ chức
 • Thời gian đăng tin: 6/10/2015 9:12:57 PM
 • Các cụm thủy nông trực tiếp sản xuất tại 16 điểm là các khu vực đầu mối hoặc nơi trung tâm, trọng điểm nhằm giúp cho việc quản lý khai thác, phục vụ và bảo vệ công trình được thuận tiện và hiệu quả.
 • Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điên Biên hiện nay được tổ chức theo mô hình công ty TNHH 1 thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên là chủ sở hữu. Cơ cấu tổ chức quản lý gồm Chủ tịch công ty kiêm giám đốc, 03 Phó giám đốc công ty, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên.

  Công ty có 02 phòng chức năng gồm: Phòng KHKT, phòng KTTH ; 01 Trạm thủy nông và 13 đơn vị Cụm thủy nông. Các cụm thủy nông trực tiếp sản xuất tại 16 điểm là các khu vực đầu mối hoặc nơi trung tâm, trọng điểm nhằm giúp cho việc quản lý khai thác, phục vụ và bảo vệ công trình được thuận tiện và hiệu quả.

  Công ty có 126 CBCNV, trong đó có: 98 nam, 28 nữ. 1 chi bộ Đảng có 24 đảng viên trực thuộc huyện ủy Điện Biên; 1 chi bộ Đảng có 07 đảng viên trực thuộc huyện ủy Tuần Giáo. Công đoàn cơ sở gồm 126 cán bộ đoàn viên trực thuộc Liên Đoàn lao động huyện Điện Biên và Công đoàn ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; 01 Trung đội Dân quân tự vệ gồm 23 cán bộ, chiến sỹ trực thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Điện Biên; 01 Hội cựu chiến binh gồm 10 đồng chí trực thuộc Hội cựu chiến binh huyện Điện Biên.

  Tất cả các tổ chức và đơn vị trong Công ty đều hoạt động theo Điều lệ và nội qui, qui chế hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của cấp trên giao cho.

 • LIÊN KẾT WEBSITE