• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
 • Danh bạ, thông tin liên hệ
 • Thời gian đăng tin: 6/10/2015 9:14:24 PM
 • TT

  Họ và tên

  Chức danh

  Điện thoại

  Fax

  Cơ quan

  Di động

  Nhà riêng

  1

  Trần Văn Dũng

  Giám đốc

   

  0977.132.856

  0230.3811.012

  3810.171

  2

  Nguyễn Văn Thân

  P.Giám đốc

  3811.668

  0913.301.099

  0230.3810.788

   

  3

  Nguyễn Văn Duyên

  P.Giám đốc

   

  0917.622.778

   

   

  4

  Nguyễn Thanh Hà

  P.Giám đốc

   

  0912,786,679

   

   

  5

  Vũ Thị Loan

  Kiểm soát viên

   

  0125,996,2699

   

   

  6

  Lê Kim Hương

  Kế toán trưởng

   

  0913,301,099

   

   

  7

  Trương Công Tam

  PP. KTTH

   

  0918,643,267

   

   

  8

  Trần Quốc Duyệt

  PP. KHKT

   

  0166,9442,534

   

   

 • LIÊN KẾT WEBSITE