• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  Thời gian đăng: 6/10/2015 9:14:24 PM

  TT

  Họ và tên

  Chức danh

  Điện thoại

  Fax

  Cơ quan

  Di động

  Nhà riêng

  1

  Nguyễn Văn Duyên

  Chủ tịch chuyên trách

   02153.811.228

  0917.622.778

  02153.810.171

  2

  Đang khuyết

  Giám đốc

   

  3

  Lê Thị Thi

  P.Giám đốc

   

  0885.053.888

   

   

  4

  Vũ Xuân Viễn

  P.Giám đốc

   

  0972.927.239

   

   

  5

  Đặng Mạnh Hùng

  Kiểm soát viên

   

  0829.102.589

   

   

  6

  Nhuyễn Thị Nhung

  Kế toán trưởng

   

  0985.702.041

   

   

  7

  Trương Công Tam

  TP. KTTH

   

  0918,643,267

   

   

  8

  Trần Quốc Duyệt

  TP. KHKT

   

  0948.901.983

   

   

  Các tin bài khác
  Thông báo mời thầu thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản
  Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2022
  Thông báo tuyển dụng tháng 9/2022
  Thông báo tuyển dụng
  Báo cáo ngoại bảng-mẹ
  Báo cáo Tài chính năm 2021 (P3)
  Báo cáo Tài chính năm 2021 (P2)
  Báo cáo Tài chính năm 2021 (P1)
  Báo cáo Kiểm toán năm 2021
  Các biểu mẫu của tờ trình về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022-2023 của doanh nghiệp nhà nước
  Trang:
  1-10 of 53<  1  2  3  4  5  6  >
  LIÊN KẾT WEBSITE