• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm


 • HỘI NGHỊ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2016


 • BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PCTT & TKCN NĂM 2015 VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN PCTT & TKCN NĂM 2016

  IMG_3104.jpg

  KÝ KẾT  BIÊN BẢN THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP LỰC LƯỢNG PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TÌM KIẾM CỨU NẠN VỚI CÁC BAN PCTT & TKCN CÁC ĐƠN VỊ BỘ ĐỘI, CÔNG AN, UBND CÁC XÃ CÓ CÔNG TRÌNH NẰM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, ĐỂ ĐÁP ỨNG NHÂN LỰC TẠI CHỖ KHI CÓ SỰ CỐ XẢY RA.

  IMG_3111.jpg

  IMG_3112.jpg

  IMG_3129.jpg

  IMG_3134.jpg


 • LIÊN KẾT WEBSITE