• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm


 • Bà con nhân dân bản Chăn – Xã Quài Nưa – Huyện Tuần Giáo – Tỉnh Điện Biên kết hợp cùng công nhân Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên đang nạo vét sửa chữa công trình thủy lợi bản Chăn, khắc phục hậu quả sau lũ từ ngày 16/07/2015 đến ngày 02/08/2015. Để kịp thời dẫn nước phục vụ sản xuất. • LIÊN KẾT WEBSITE