• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  THÔNG BÁO MỜI THẦU:Gói thầu thi công xây dựng công trình Kiên cố hóa cầu máng Pa Đin, Na Khưa thuộc hệ thống Đại thủy nông Nậm Rốm, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
  Thời gian đăng: 9/10/2015 1:12:07 PM
  Gói thầu thi công xây dựng công trình Kiên cố hóa cầu máng Pa Đin, Na Khưa thuộc hệ thống Đại thủy nông Nậm Rốm, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

                                                                                                                                        

  I. Thông tin dự án:
  Đơn vị mời thầu: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THỦY NÔNG ĐIỆN BIÊN.
  Dự án: Kiên cố hóa cầu máng Pa Đin, Na Khưa thuộc hệ thống Đại thủy nông Nậm Rốm, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
  Tên gói thầu: Gói thầu thi công xây dựng công trình Kiên cố hóa cầu máng Pa Đin, Na Khưa thuộc hệ thống Đại thủy nông Nậm Rốm, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
  Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2013-2014 (đợt 2).

  II.Phát hành:
  Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.
  Giá bán HSMT 1.000.000 VNĐ ( Một triệu đồng chẵn).
  Thời gian phát hành: Tù 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 9 năm 2015 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 9 năm 2015 (trong giờ hành chính).
  Địa chỉ phát hành: Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên.
  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: Chậm nhất là trước 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 9 năm 2015, tại Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên.
  Thời gian mở thầu: HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 10 phút, ngày 22/9/2015, tại Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên.
  III. Thông tin liên hệ:
  Đơn vị mời thầu: Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên. Điện thoại: 0230.3810.166 - Fax: 0230.3810.171.
  Công ty TNHH Quản lý thủy nông Điện Biên kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

  Các tin bài khác
  Để các công trình thuỷ lợi sinh lợi
  Lịch sử phát triển
  Giới thiệu chung về công ty
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  Cơ cấu tổ chức
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  Dự án đang triển khai
  Dự án đã hoàn thành
  Trang:
  21-29 of 29<  1  2  3  >
  LIÊN KẾT WEBSITE