• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  THÔNG BÁO MỜI THẦU: Xây dựng công trình Thủy lợi Lán Yên xã Nà Tấu, huyện Điện Biên
  Thời gian đăng: 6/10/2015 10:08:42 PM
  Xây dựng công trình Thủy lợi Lán Yên xã Nà Tấu, huyện Điện Biên

  I. Thông tin dự án:

  Đơn vị mời thầu:

  Ban QLDA huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

  Dự án:

  Thủy lợi Lán Yên xã Nà Tấu, huyện Điện Biên

  Tên gói thầu:

  Gói thầu xây dựng công trình: Thủy lợi Lán Yên xã Nà Tấu, huyện Điện Biên (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

  Nguồn vốn:

  Bằng nguồn vốn lũ bão tỉnh bổ sung

  II. Phát hành:

  Hình thức đấu thầu:

  Mời đấu thầu rộng rãi trong nước

  Giá bán HSMT:

  2.000.000 đồng

  Thời gian phát hành:

  07:00 - 02/02/2015

  Thời gian đóng thầu:

  08:00 - 12/02/2015

  III. Một số yêu cầu của gói thầu:

  Đối tượng tham gia:

  Thời gian thực hiện:

  Quy định hồ sơ dự thầu:

  Bảo lãnh dự thầu:

  Thông tin khác:

  IV. Thông tin liên hệ:

  Đơn vị mời thầu:

  Ban QLDA huyện Điện Biên - Trung tâm huyện lỵ huyện Điện Biên, Pú Tửu - xã Thanh Xương, huyện Điện Biên. Tel: 02303 820 125; Fax: 02303 927 217

  Các tin bài khác
  Thông báo đấu giá cho thuê mặt nước hồ chứa nước Huổi Phạ, thành phố ĐBP
  Thông báo mời thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Hồng Khếnh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên
  Thông báo mời thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Bo Hóng, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
  Về việc tổ chức đấu thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Pe Luông xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
  Về việc tổ chức đấu thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Pe Luông xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
  Về việc tổ chức đấu thầu cho thuê mặt nước hồ chứa nước Pe Luông xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
  Thông báo mời thầu thuê mặt nước nuôi trồng thủy sản
  Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2022
  Thông báo tuyển dụng tháng 9/2022
  Thông báo tuyển dụng
  Trang:
  1-10 of 59<  1  2  3  4  5  6  >
  LIÊN KẾT WEBSITE