• TRANG CHỦ
 • HÌNH ẢNH
 • VIDEO
 • SƠ ĐỒ WEB
 • GIỚI THIỆU CHUNG
  Khái quát về công ty
  Cơ cấu tổ chức
  Lịch sử phát triển
  Danh bạ, thông tin liên hệ
  SẢN PHẨM
  Ngành nghề kinh doanh
  Sản phẩm công ích
  Sản phẩm xây lắp
  QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Chiến lược phát triển
  Kế hoạch hàng năm
  Kế hoạch 5 năm
  Đổi mới hàng năm
  DỰ ÁN - ĐẦU TƯ
  Dự án đã hoàn thành
  Dự án đang triển khai
  Dự án bị trì hoãn
  Kết quả đầu tư hàng năm
  Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2022
  Thời gian đăng: 10/25/2022 9:46:23 AM
  Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2022

  Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2022

  Lê Văn Thi
  Các tin bài khác
  Thông báo tuyển dụng
  Thông báo tuyển dụng
  Tờ trình công bố thông tin
  Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021
  Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021
  Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất
  Báo cáo tình hình săp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2022
  Tờ trình công bố thông tin
  Người trồng chanh dây trúng lớn
  THÔNG BÁO MỜI THẦU:Gói thầu thi công xây dựng công trình Kiên cố hóa cầu máng Pa Đin, Na Khưa thuộc hệ thống Đại thủy nông Nậm Rốm, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
  Trang:
  31-40 of 66<  1  2  3  4  5  6  7  >
  LIÊN KẾT WEBSITE